Atrakcyjne oferty OC / AC

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami

Aktualności

 • 03.2016

Potrzebujesz pożyczki? 
Zapraszamy już dzisiaj. 
Minimum formalności.
Szybka decyzja.

 • 02.2016

ERIE Z UBEZPIECZENIEM

Już w 5 województwach rozpoczęły się ferie zimowe, za chwile ruszają kolejne. Przygotowując się do wyjazdu na ferie, pamiętaj o ubezpieczeniu siebie i najbliższych. Ubezpieczenie turystyczne pozwala objąć ochroną zarówno podróż zagraniczną, jak i krajową.

 • 05.2015

Nowe przepisy dotyczace mandatów za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na terenie zabudowanym. Od Maja za złamanie tego przepisu będzie odbierane prawo jazdy na 3 miesiące. Nie będzie konieczne zdawanie powtórnie egzamin.

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia stanowiących nisko-cenne składniki majątku lub środki obrotowe:

 • pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna , uderzenie pojazdu, zalanie, huragan, śnieg, lawiny, grad, powódź, osuwanie lub zapadania się ziemi, trzęsienie ziemi, a także dym, sadza i huk ponaddźwiękowy
 • kradzież z włamaniem do pomieszczenia lub rabunek w pomieszczeniu bądź dewastacja wewnątrz pomieszczenia (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie)
 • katastrofa budowlana
 • przepięcia


Ubezpieczenie budynków, budowli, lokali i nakładów inwestycyjnych:

 • pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, zalania, huraganu, śniegu, lawiny, gradu, powodzi, osuwania lub zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, a także dymu, sadzy i huk ponaddźwiękowy, dewastacja, katastrofa budowlana

Ubezpieczenie wartości pieniężnych:

 • pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenia pioruna, uderzenie pojazdu, zalanie, huragan, śnieg, lawiny, grad, powódź, osuwanie lub zapadanie się ziemi, trzęsienia ziemi, a także dymu, sadza i huk ponaddźwiękowy
 • kradzież z włamaniem do pomieszczenia lub rabunek w pomieszczeniu bądź dewastacja będąca efektem tych zdarzeń (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie)
 • rabunek w transporcie

Ubezpieczenie mienia pracowniczego:

 • pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, zalanie, huragan, śnieg, lawiny, grad, powódź, osuwanie lub zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, a także dym, sadza i huk ponaddźwiękowy
 • kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji będącej następstwem włamania do pomieszczenia lub rabunku w pomieszczeniu (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie)

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia:

 • ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na całkowitym lub częściowym stłuczeniu (rozbiciu) przedmiotu ubezpieczenia. W granicach sumy ubezpieczenia pokrywane są dodatkowo koszty naprawy ram i opraw uszkodzonych wskutek rozbicia przedmiotu ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktowej oraz kontraktowej) w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

 • odpowiedzialność deliktowa - chroni przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń w życiu prywatnym wyrządzonych osobom trzecim. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące zdarzenia: spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub zniszczenie mienia poszkodowanego
 • odpowiedzialność kontraktowa - chroni ono przed szkodami powstałymi w skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania przyjętego zobowiązania. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych OC kontraktowe występuje jako dodatkowe ubezpieczenie OC deliktowego